Referencie


Vybudovanie oplotenia Zlatý potok

Rodinný dom Zlatý potok

Vybudovanie chodníkov a okrasných palisád – administratívna budova firmy Betamont

Dodávka a montáž zámockej dlažby rodinný dom Budča

Dodávka a vybudovanie oplotenia HAUSLER rodinný dom Budča

Dodávka a montáž zámockej dlažby rodinný dom Turová

Rekonštrukcia vlastnej administratívnej budovy
pred rekonštrukciou
po rekonštrukcii

Rekonštrukcia domu, vybudovanie zámkovej dlažby a vybudovanie vstupnej bány rodinného domu Moťová